Algemene voorwaarden

1. Acceptatie van de Voorwaarden

1.1 Door het gebruik van de wensenlijstjes.nl website (hierna te noemen "de Website"), ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid.

2. Registratie en Accounts

2.1 Om gebruik te maken van bepaalde functies van de Website, moet je een account aanmaken. Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van je accountgegevens.

2.2 Bij het registreren op de Website, ga je akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief en updates. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via je profiel.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Je gaat akkoord met het gebruik van de Website in overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Je stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor illegale, ongepaste, aanstootgevende of schadelijke doeleinden.

4. Intellectuele Eigendom

4.1 Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2 Je mag geen enkel deel van de Website kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, of gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wensenlijstjes.nl.

5. Beëindiging

5.1 Wensenlijstjes.nl behoudt zich het recht voor om je toegang tot de Website op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Wensenlijstjes.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

7. Wijzigingen van de Voorwaarden

7.1 Wensenlijstjes.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden op de Website geplaatst en zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Copyright Wensenlijstjes.nl - van Tour Online