Wat is de juiste schrijfwijze, kado of cadeau?

De officiële spelling: schrijf je kado of cadeau?

Soms is de Nederlandse taal ontzettend verwarrend. We maken gebruik van verschillende leenwoorden en vervoegingen die behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn. Sommige woorden kunnen zelfs op verschillende manieren worden geschreven. Neem bijvoorbeeld het woord cadeau: je hebt dit woord vast wel eens geschreven zien worden als kado. Maar wat is nu correct, kado of cadeau? Na het lezen van dit artikel weet je precies hoe je het woord cadeau moet schrijven, zelfs in met meervoud.

Taal in Nederland is continu in beweging. We gebruiken tegenwoordig woorden die mensen een eeuw geleden nog niet eens kenden. Woorden als gamen, suppen, retourpinnen en snapchatten zijn pas in de laatste jaren toegevoegd aan de Van Dale. Maar daarentegen zijn woorden als palaveren, knevel, sapperloot en jammermoedig bijna in onbruik geraakt. En de schrijfwijze van veel woorden is ook door de eeuwen heen enorm veranderd. Een eeuw geleden werd het woord mens geschreven als mensch en vis als visch.

De veranderlijkheid van taal kan het idee wekken dat taal eigenlijk heel ongrijpbaar is, maar niets is minder waar. Er zijn namelijk wel degelijk regels voor de Nederlandse taal. De Nederlandse Taalunie, opgericht in 1980, zorgt voor een gemeenschappelijke visie op de Nederlandse taal. De spellingsregels voor het Nederlands worden vastgelegd in het Groene Boekje.

Er is dus wel degelijk sprake van een officiële juiste spelling van woorden, maar wat is de juiste versie: cadeau of kado? Volgens de officiële spelling wordt het woord geschreven als cadeau. Dit is vastgelegd in het Groene Boekje en volgt de officiële regels.

Vervoegingen van cadeau en kado

Nu we weten welke schrijfwijze de officiële regels volgt, is het ook handig om te weten hoe je deze woorden eigenlijk kunt vervoegen. Hoe schrijf je cadeau in het meervoud?

De meervoudsvorm van cadeau is cadeaus. Er komt dus geen apostrof, oftewel een ‘s, aan te pas. Wil je het woord verkleinen? Dan spreken we van een cadeautje of cadeautjes. Ook hier is er geen sprake van ‘tje of ‘tjes.

Het woord kado wordt weer heel anders vervoegd. Het meervoud van kado is kado’s. Het is dus niet kadoos. Hier wordt dus wel een apostrof gebruikt in het woord. Het verkleinwoord van kado is kadootje en van kado’s is dit kadootjes. Hier wordt dus geen apostrof gebruikt.

Hoe schrijf je cadeau?

Als cadeau de officiële spelling is, waarom wordt kado dan toch gebruikt? Dat heeft te maken met het verschil tussen formeel en informeel gebruik van woorden. Cadeau is de officiële en dus de formele wijze om het woord te gebruiken. In officiële bronnen en documenten zal het woord kado dus niet worden gebruikt. Wanneer iemand echter niet werkzaam is bij de overheid of in het onderwijs, mag het woord kado best worden gebruiken. In brieven, op websites en zelfs in winkels zul je dus regelmatig deze informele spelling tegen kunnen komen. In de Van Dale, het grootste woordenboek van de Nederlandse taal, staan zelfs beide versies opgenomen. Iedereen is vrij om de vorm te gebruiken die zij prefereren, maar het Groene Boekje wordt wel als leidraad gezien.

Kritiek op het Groene Boekje

Het Groene Boekje is dan misschien de officiële leidraad voor onze taal, maar lang niet iedereen is het hiermee eens. Sommige mensen zijn van mening dat het Nederlands onnodig ingewikkeld wordt gemaakt. Zij pleiten voor een eenvoudigere taal. Vanuit deze overtuiging is het Witte Boekje ontstaan. Het Genootschap Onze Taal heeft het Witte Boekje als alternatief op het Groene Boekje geïntroduceerd.

Het Witte Boekje is een spellinggids die zich vooral richt op Nederlandse woorden die een spellingprobleem kunnen opleveren. En daar hebben we er in Nederland flink wat van. Natuurlijk is er de discussie cadeau of kado, maar er zijn nog tal van andere voorbeelden te noemen van lastige woorden die veel mensen verkeerd schrijven of waarvan veel mensen een alternatieve schrijfwijze aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan het woord per se. Volgens het Groene Boekje schrijf je dit woord als per se, terwijl het Witte Boekje persé ook accepteert als alternatieve schrijfwijze. En de discussie over de juiste schrijfwijze van het woord bureau is vergelijkbaar met de discussie over kado of cadeau. Bureau kan namelijk ook als buro worden geschreven. Volgens het Groene boekje is het bureau en volgens het Witte Boekje is buro ook goed. Het Witte Boekje staat dichter bij het informele gebruik van taal en maakt taal begrijpelijker en toegankelijker.

Gebruik ik nu het woord kado of cadeau?

De hamvraag is nu natuurlijk: gebruik ik het woord kado of cadeau? Zolang je het woord gebruikt in informele setting, dus niet voor een officieel document of voor jouw werk bij de overheid of in het onderwijs, mag je dit helemaal zelf bepalen. Beide versies worden algemeen geaccepteerd. Stel je echter een officieel document op, dan is cadeau voorlopig nog steeds de juiste schrijfwijze. Maar we hebben gezien dat taal erg veranderlijk is en meebeweegt met de bevolking. Het kan dus best zo zijn dat kado in de toekomst de officiële spellingswijze wordt.

Kado of cadeau op je verlanglijstje

Ben je er al uit hoe je voortaan kado of cadeau gaat schrijven? Veel leuker om in plaats van het woord cadeau een echt cadeau op te schrijven. Maak eenvoudig een online verlanglijstje en je hoeft je niet druk te maken over die lastige Nederlandse spelling. Je kunt eenvoudig een online verlanglijstje maken waar je allemaal mooie cadeaus of kado’s op kunt zetten. Meer weten? Bekijk onze cadeau ideeën of neem contact met ons op.

Copyright Wensenlijstjes.nl - van Tour Online